تیم اجرایی

ما کی هستیم؟!


ما اعتقاد داریم یادگیری وآموزش درست و اصولی توسط دانش آموز، وقتی اتفاق می افتد که معلمان، مربیان و کارکنان مدرسه تلاش کنند تا مدرسه محیطی باشد که بتواند این باور را در دانش آموزان ایجاد کند که با یادگیری علم روز و بالارفتن معلومات آنها، موفقیت در همه ابعاد زندگی میسر خواهد شد.

معصومه چشمه کانی

مدیر مدرسه

مریم حاجی هاشم

معاون آموزشی

معصومه مهدیان

معاون آموزشی

معصومه نوروزی

معاون آموزشی

معصومه چراغلو

معاون اجرایی

اپلیکیشن مدرسه را دانلود کنید (: