اعتماد به نفس

اگر اعتماد به نفسی در کار نباشد، اگر تضمین و اطمینان خاطری وجود نداشته باشد، شجاعتی در کار نخواهد بود. اگر بدانیم از عهده ی کاری که متقبل شده ایم بر می آییم، نیمی از راه را طی کرده ایم. خستگی را کنار بگذارید، اما هرگز امید را رها نکنید. از فکر کردن به شکست‌هایتان …

اعتماد به نفس ادامه »